گریتینگ دور استخر

گریتینگ دور استخرکد گریتینگ : ۵۶۰۳۱۲
شرکت سازنده : TWIN – تویین ایتالیا
جنس گریتینگ : PP
ارتفاع لبه * عرض : ۲۰ * ۲۰۰ میلیمتر
کلاس مقاومت وزنی: مناسب دور استخر
* این مدل فقط در عرض ۲۰ سانتیمتر و در دو رنگ سفید و آبی عرضه می شود.

جدول کد گریتینگ های دور استخر تویین سری مونو عرض ۲۰ سانتیمتر

کد

رنگ

۵۶۰۳۱۲

آبی

۵۶۰۰۶۴

سفید

گریتینگ دور استخر تویین مدل مونو در ماژول های ۵۰ سانتیمتری و به صورت ریجید عرضه می شود. این قطعات امکان جاگذاری فقط در خطوط مستقیم را دارند. اما در صورت برش زائده های پلاستیکی جانب گریتینگ ، می توان آن را به صورت دایره یا بیضی و در خطوط منحنی نیز کار کرد. اما در صورتی که بخواهیم از کانال پیش ساخته استفاده کنیم دیگر این امکان وجود نداشته و پلن گاتر دور استخر حتما می بایست به صورت خطوط صاف کار شود. در انتهای هر قطعه ۵۰ سانتیمتری گریتینگ یک پین وجود دارد که به قطعه ی بعدی چفت می شود و از حرکت گریتینگ ها زیر پا جلوگیری می کند. در کنج استخر اگر از کانال پیش ساخته استفاده نکنیم نیاز به یک نبشی داریم که تا انتهای هر ضلع کانال آبرو دور استخر ادامه پیدا کند.

گریتینگ دور استخر

گریتینگ دور استخر سفید


کانال پیش ساخته مناسب برای  گریتینگ دور استخر مدل ۵۶۰۳۱۲ و ۵۶۰۰۶۴ :

گاتر پیش ساخته به عرض ۲۰ سانتیمتر کد CAN188 :

گاتر دور استخر

لینک های مرتبط: ” گاتر