بایگانی دسته: گریل استخر

گریل استخر ۵۶۰۳۱۲

گریل استخر 560312کد گریل استخر : ۵۶۰۳۱۲
شرکت سازنده : TWIN – تویین ایتالیا
جنس گریل : PP
قابلیت انحنا : دارد – با برش لبه ها
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۲۰۰ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر ۵۶۰۰۶۴

گریل استخر تویین مدل مونو سفید رنگکد گریل استخر : ۵۶۰۰۶۴
شرکت سازنده : TWIN – تویین ایتالیا
جنس گریل : PP
قابلیت انحنا : دارد ( با برش لبه ها )
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۲۰۰ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر grl77S

گریل استخر grl77sکد گریل استخر : GRL77S
شرکت سازنده : nicoll – نیکول فرانسه
جنس گریل : PVC
قابلیت انحنا : ندارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۱۲۸ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر grl77

گریل استخر grl77کد گریل استخر : GRL77
شرکت سازنده : nicoll – نیکول فرانسه
جنس گریل : PVC
قابلیت انحنا : ندارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۱۲۸ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر GR77P

گریل استخر gr77pکد گریل استخر : GR77P
شرکت سازنده : nicoll – نیکول فرانسه
جنس گریل : PVC
قابلیت انحنا : ندارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۱۲۸ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر GR77PS

گریل استخر GR77PSکد گریل استخر : GR77PS
شرکت سازنده : nicoll – نیکول فرانسه
جنس گریل : PVC
قابلیت انحنا : ندارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۱۲۸ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر GR77PB

گریل استخر GR77PBکد گریل استخر : GR77PB
شرکت سازنده : nicoll – نیکول فرانسه
جنس گریل : PVC
قابلیت انحنا : ندارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۱۲۸ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر GRL88S

گریل استخر GRL88کد گریل استخر : GRL88S
شرکت سازنده : nicoll – نیکول فرانسه
جنس گریل : PVC
قابلیت انحنا : ندارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۲۰۰ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر grl88

گریل استخر پی وی سی GRL88کد گریل استخر : GRL88
شرکت سازنده : nicoll – نیکول فرانسه
جنس گریل : PVC
قابلیت انحنا : ندارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۲۰۰ میلیمتر
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر ۵۲۰۰۰۳

گریل استخر عرض 30کد گریل استخر : ۵۲۰۰۰۳
شرکت سازنده : TWIN – تویین ایتالیا
جنس گریل : PP + TPE
قابلیت انحنا : دارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۳۰۰ میلیمتر
تعداد پین : ۲
وضعیت موجودی انبار : نا موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر ۵۲۰۰۰۲

گریل استخر 521002کد گریل استخر : ۵۲۰۰۰۲
شرکت سازنده : TWIN – تویین ایتالیا
جنس گریل : PP + TPE
قابلیت انحنا : دارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۲۵۰ میلیمتر
تعداد پین : ۲
وضعیت موجودی انبار : نا موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر ۵۲۱۰۰۱

گریل استخر مدل 521000کد گریل استخر : ۵۲۱۰۰۱
شرکت سازنده : TWIN – تویین ایتالیا
جنس گریل : PP + TPE
قابلیت انحنا : دارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۲۰۰ میلیمتر
تعداد پین : ۱
وضعیت موجودی انبار : نا موجود
ادامه‌ی خواندن

گریل استخر ۵۲۱۰۰۰

گریل استخر مدل 521000کد گریل استخر : ۵۲۱۰۰۰
شرکت سازنده : TWIN – تویین ایتالیا
جنس گریل : PP + TPE
قابلیت انحنا : دارد
ضخامت لبه * عرض : ۲۰ * ۱۵۰ میلیمتر
تعداد پین : ۱
وضعیت موجودی انبار : موجود
ادامه‌ی خواندن